Fiskars vuonna 2016

“Vuonna 2016 etenimme vahvasti strategiamme toteuttamisessa. Liikevaihtomme kasvoi selvästi ja paransimme liiketulostamme merkittävästi.”

Toimitusjohtajan katsaus

Fiskars jatkoi matkaansa ikonisten lifestyle-brändien johtavaksi globaaliksi kuluttajatuoteyhtiöksi.

Kestävän kehityksen tavoitteemme ovat linjassa visiomme kanssa vaikuttaa positiivisella ja kestävällä tavalla ihmisten elämään. Julkaisemme tämän vuosikertomuksen yhteydessä ensimmäisen kestävän kehityksen raporttimme, jossa kerrotaan, millä keinoin pyrimme lieventämään ilmastonmuutosta, edistämään ihmisoikeuksien turvaamista ja luomaan kestävää muotoilua, joka auttaa kestävämmän maailman rakentamisessa.

Olemme vahvistaneet kykyämme rakentaa globaaleja liiketoimintoja ja brändejä. Haluamme tarjota kuluttajille ikonisia ja inspiroivia brändejä, jotka ovat paljon muutakin kuin pelkkä tuote. Kaikkia brändejämme ja tuotteitamme yhdistää sitoutuminen ensiluokkaiseen käsityötaitoon, korkeaan laatuun ja kestävään muotoiluun.

Lue lisää

Toiminnan kulmakivet

Maailma ympärillämme muuttuu, ja myös Fiskars yhtiönä on muuttunut olennaisesti viimeisten vuosien aikana. Tämän seurauksena olemme uudistaneet missiomme, jonka mukaan rakennamme ikonisten lifestyle-brändien perhettä. Mission lisäksi tiimi tarvitsee yhteisen tarkoituksen ja suunnitelman, jotta jokainen tietää oman tehtävänsä. Tästä syystä määritimme Fiskarsin toiminnan kulmakivet.

Fiskarsin toiminnan kulmakivet selkiyttävät, mitä yhtiö edustaa ja mitä haluamme saavuttaa. Ne ohjaavat toimintaamme pitkällä aikavälillä ja toimivat työkaluina päätöksenteossa. Visiolla, missiolla, ydinajatuksella ja arvoilla on kullakin tärkeä rooli sen varmistamisessa, että kuluttajalupauksemme tehdä arjesta ainutkertaista – Making the everyday extraordinary – toteutuu.

Lue lisää

Strategiset painopisteet

Fiskars rakentaa ikonisten lifestyle-brändien perhettä tavoitteenaan kehittyä johtavaksi maailmanlaajuiseksi brändättyjen kuluttajatuotteiden yhtiöksi. Olemme vahvistaneet strategisia painopisteitämme edetäksemme kohti visiotamme vaikuttaa positiivisella ja kestävällä tavalla ihmisten elämään. Lisäksi rakennamme globaalia liiketoimintaa ja yhtenäistämme organisaatiotamme luodaksemme haluttuja brändejä ja pitkäaikaista kannattavuutta.

Edistääksemme visiotamme ja missiotamme, olemme määrittäneet seuraavalle kolmelle vuodelle neljä strategista painopistealuetta: ydinliiketoiminnan kasvattaminen, yhtenäisen brändikokemuksen tarjoaminen kaikissa kanavissa, yhteisen globaalin osaamisen kehittäminen ja innostavan työympäristön luominen. Kullakin näistä painopisteistä on tärkeä merkitys kuluttajalupauksemme – Making the everyday extraordinary – täyttämisessä. Keskittymällä näihin neljään painopistealueeseen pyrimme sekä lisäämään brändiemme haluttavuutta että
luomaan pitkäaikaista kannattavuutta.

Lue lisää

Tavoitteenamme on saada aikaan positiivista muutosta ja näyttää esimerkkiä kestävämmän maailman rakentamisessa.

Määrittelimme kestävän kehityksen painopistealueet uudelleen vuonna 2016 ja pyrimme integroimaan kestävän kehityksen entistä vahvemmin osaksi liiketoimintastrategioitamme.

Kestävä kehitys ja yritysvastuullisuus

Fiskars uudisti vuonna 2016 kestävän kehityksen johtamis- ja hallintomallinsa yhtiössä. Uudistuksen tavoitteena oli vastuu- ja painopistealueiden selkiyttäminen. Työ jatkuu yhteisten prosessien ja tavoitteiden luomisella, jonka avulla pyritään kehittämään konsernin toimintaa ja edistämään kasvua.

Fiskars on kiinnittänyt entistä enemmän huomiota kestävään kehitykseen koko konsernissa ja lisännyt toimintansa läpinäkyvyyttä. Osana tätä kehitystä yhtiö on julkaissut tämän vuosikertomuksen yhteydessä ensimmäisen kestävän kehityksen raporttinsa.

Lisätietoa Fiskarsin kestävän kehityksen periaatteista, tavoitteista ja toimenpiteistä kestävän kehityksen raportissamme ja internetsivuillamme.

Lue lisää (eng)

Lataukset